عضو شورای اسلامی شهر اصفهان:

بهترین گزینه برای حل مشکل بی مسکن ها،  فعال کردن تعاونی های مسکن هست.

عضو شورای اسلامی شهر اصفهان گفت: آمادگی داریم با وزیر محترم مسکن جلسه ای داشته باشیم و پیشنهاد بدهیم و استدلال کنیم که بهترین گزینه برای حل مشکل بی مسکن ها فعال کردن تعاونی های مسکن هست.

به گزارش روابط عمومی اتاق تعاون استان اصفهان، مهندس حاج رسولی ها عضو شورای اسلامی شهر اصفهان در جلسه مورخ 95/3/4 کمیسیون مسکن اتاق تعاون گفت: موضوع اعتبار بیش از 5 سال پروانه ها در دستور کار شورای شهر قرار گرفته و مقرر گردیده لایحه ای در این خصوص تنظیم و در دستور کار شورای شهر قرار گیرد.

وی گفت: لازم است مشکلات در خصوص مالی و شهرسازی در شهرداری یا نظام مهندسی و بانک مسکن تهیه و جداگانه از مسئولین آن ها دعوت و در این خصوص تصمیم گیری شود و موضوعات در دستور کار کمیسیون قرار گیرد و چنانچه لازم باشد با وزیر محترم اقتصاد بصورت خاص مطرح شود و امکان حل آن وجود دارد.

حاج رسولی ها گفت: قانون نظام مهندسی یک معظل است و لازم است مشکلات احصا و طی نشستی با استاندار اصفهان مطالبات به صورت مکتوب به نظر ایشان رسانده شود.

وی افزود: نظر دولت بر این است که در جایی که حمل و نقل موجود است برای مسکن برنامه ریزی شود. ما پیشنهاداتی داشته ایم و شهر جدید شیخ بهایی بناست راه بیفتد. آمادگی داریم با وزیر جلسه ای داشته باشیم و پیشنهاد بدهیم و استدلال کنیم که بهترین گزینه برای حل مشکل بی مسکن ها فعال کردن تعاونی های مسکن هست.

         

میرهادیان عضو هیات رئیسه اتاق تعاون استان و رئیس کمیسیون نیز دستور جلسه را به شرح ذیل قرائت نمود:

1-   تنظیم دستورکار سال 95 با توجه به شعار سال «اقتصاد مقاومتی، اقدام و عمل»

2-   طرح پیشنهادات در خصوص اجرای سیاست های اقتصاد مقاومتی در تعاون

3-   گزارش کمیسیون مسکن و عمران اتاق ایران

4-   برنامه ریزی جهت دیدار با معاون شهرسازی شهردار اصفهان آقای مهندس صمصام شریعت

در ادامه موضوعات، پیش نویس دستور کار کمیسیون در سال 95 جهت اظهارنظر اعضاء به شرح ذیل اعلام گردید:

1-   برنامه ریزی جهت برقراری ارتباط و هماهنگی به منظور پایبندی شهرداران مناطق نسبت به تعهدات «تنظیم رویه پایدار»

2-   پیگیری افزایش اعتبار پروانه های ساختمان در شهرداری ها از 5 سال به 7 سال در پروژه های بالای 100 واحد

3-   برنامه ریزی جهت ضابطه مند نمودن دریافت هزینه های حفاری توسط شهرداریها

4-   برنامه ریزی جهت متناسب نمودن و تقسیط نمودن هزینه های پروانه ساختمان پروژه های تعاونی های مسکن توسط شهرداری ها

5-   تسهیل نمودن فرآیند صدور پایان ساخت پروژه های تعاونی های مسکن توسط شهرداری ها

6-   برنامه ریزی جهت هماهنگ نمودن شهرداری ها با سازمان های آب، برق، گاز هنگام صدور پروانه و متناسب و تقسیط نمودن هزینه های مربوطه از حق انشعاب و حفاری و...

7-   پیگیری جهت دریافتی های نظام مهندسی در طول اجرای پروژه و منطقی و موجه نمودن دریافت های نظام مهندسی در پایان کار پروژه

8-   برنامه ریزی جهت پیگیری مبنی بر قائل شدن حق برای مالکین در انتخاب مهندس ناظر در سازمان نظام مهندسی

9-   برنامه ریزی جهت عملیاتی نمودن تفاهم نامه کمیسیون با مدیران آبفا و برق مبنی بر حضور نماینده اتاق در جلسات تصمیم گیری در آن ادارات

10- برنامه ریزی جهت پیگیری و مذاکره با مسئولین به منظور تخصیص تسهیلات ارزان قیمت به تعاونی های مسکن

    سپس اعضاء نسبت به موضوعات فوق به شرح ذیل اظهارنظر نمودند.

- با توجه به شرایط مالی و دریافتی و شرایط اقتصادی جامعه و هزینه های معیشت جامعه، اعم از کارمندان و کارگران قدرت خرید مسکن عمدتاً ضعیف است و یکی از فاکتورهای مهم در بالا رفتن قیمت مسکن، زمین است.

-       لازم است مباحث و موضوعات و مشکلات مطرح شده در جلسات و تصمیمات متخذه، در فرآیند پیگیری قرار بگیرد و نیز گزارشی از اقدامات انجام شده به اعضاء داده شود.

-       یکی ازموضوعات مهم که با اجرای سیاست های اقتصاد مقاومتی مرتبط است بحث مسکن است و در کمتر جایی مطرح گردیده است. با توجه به اینکه قریب 400 شغل در ارتباط مسکن قرار دارند لازم است موضوع کارشناسی شده و جهت درج در برنامه های استانی و برنامه ششم توسعه به ستاد اقتصاد مقاومتی استان منعکس شود.

-       لازم است به هر عضو تعاونی که فاقد مسکن است، دولت برای یک بار تسهیلات ارزان قیمت تخصیص دهد. با این اقدام هم مشکل مسکن جامعه حل می شود و هم کار مسکن و ساخت و ساز رونق می گیرد.

-       لازم است یک جلسه با معاون عمرانی استاندار داشته باشیم تا استانداری زمینی مناسب در اختیار تعاونی ها قرار دهند. حتی به صورت مشارکت آمادگی داریم. هم ساخت و ساز رونق می گیرد و هم قیمت مسکن پایین می آید. آماده ایم 10000 واحد را به عهده بگیریم.

-       با کارخانه های تولیدی مصالح و تجهیزات ساختمان تفاهم نامه داشته باشیم برای خرید مستقیم تعاونی و تهیه اجناس بدون واسطه

در ادامه پیشنهادات مطرح شده و موارد ذیل مورد تصویب اعضای کمیسیون جهت دستور کار جلسات آتی قرار گرفت:

1-   مقرر گردید تعدادی از اعضاء، موضوع مسکن را بررسی و مطالب لازم پیشنهادی را در خصوص مشکلات قانون نظام مهندسی و در کمیسیون چهار نفره احصا و نظرات اصلاحی را طی نشستی با استاندار محترم اصفهان مطرح و به صورت مکتوب جهت پیگیری و اقدام ارائه نمایند. متناسب شدن خدمات دستگاه های اجرایی برای مسکن ارزان قیمت می تواند تأثیر گذار باشد لذا باید خواسته ها احصا و از استاندار درخواست شود.

2-   مقرر گردید مسائل مربوط به امور مالی و شهرسازی شهرداری ها، نظام مهندسی، آبفا و برق و بانک ها دسته بندی شود و در دستور کار آتی کمیسیون قرار بگیرد و از مسئولین مربوطه به صورت مجزا در جلسات دعوت و با حضور آن ها جهت تسهیل و رفع موانع، موضوعات طرح و بررسی و تصمیم گیری شود.

3-   مقرر گردید با توجه به اینکه به بحث مسکن در برنامه های اقتصاد مقاومتی کمتر توجه شده و نظر به اینکه مسکن با بیش از 400 شغل در ارتباط است. کمیته ای تشکیل و موضوع کارشناسی و جهت منظور نمودن آن در برنامه های استانی و برنامه ششم توسعه به ستاد اقتصاد مقاومتی استان منعکس شود.

4-   مقرر گردید کمیته هائی زیر مجموعه کمیسیون تشکیل و موضوعات را کارشناسی و پس از طرح در جلسات کمیسیون به مبادی مربوطه منعکس گردد.