در نشست روسای اتاق های تعاون ، اصناف و بازرگانی اصفهان مطرح شد؛

لزوم بررسی کارشناسانه عوامل تاثیر گذار بر کاهش تولید و ایجاد رکود


دومین نشست مشترک رؤسای اتاق های بازرگانی، تعاون و اصناف  استان اصفهان در سال 1395در راستای فرمایشات مقام معظم رهبری در خصوص «اقتصاد مقاومتی، اقدام و عمل » در اتاق تعاون استان اصفهان برگزار شد 

به گزارش روابط عمومی اتاق تعاون استان اصفهان، دومین نشست مشترک رؤسای اتاق های بازرگانی، تعاون و اصناف استان اصفهان در سال جاری در روز شنبه مورخ 8 خردادماه با حضور آقایان سهل آبادی رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی اصفهان ، پاک نژاد رئیس اتاق اصناف اصفهان و عبدالهی رئیس اتاق تعاون استان اصفهان در محل اتاق تعاون استان برگزار گردید.

در این جلسه که با هدف ایجاد وحدت رویه سه اتاق در پیگیری مشکلات فعالان اقتصادی در استان و بررسی راهکارهای اجرایی سیاست های اقتصاد مقاومتی با رویکرد اقدام و عمل تشکیل گردید، مقرر شد با توجه به شرایط موجود در فضای کسب و کار، عوامل تأثیر گذار بر کاهش تولید و ایجاد رکود بررسی و کارشناسی لازم صورت پذیرد و جهت انعکاس به ستاد فرماندهی اقتصادی مقاومتی در استان، موضوع با حضور مدیران اقتصادی استان، صنعت، معدن و تجارت، امور مالیاتی، امور شعب بانکها، تعاون، کار و رفاه اجتماعی بررسی و ضمن هماهنگی لازم پیشنهاد نشست و طرح موضوع با حضور استاندار مطرح و پس از آن با توجه به تأکید استاندار محترم در شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی در جهت مردمی کردن اقتصاد، راهکارهای رفع موانع و رونق و رشد اقتصادی استان جمع بندی و به دبیرخانه ستاد اقتصاد مقاومتی جهت قرار گرفتن در دستور کار ارسال گردد.