سیاست های تحرک بخش در اقتصاد مسکن از سوی دولت و مجلس

دبیر کل اتاق تعاون ایران بر اتخاذ سیاست های تحرک بخش در اقتصاد مسکن از سوی دولت و مجلس و ورود بانک ها برای حمایت های گسترده تر و پرداخت دیون پیمانکاران تاکید کرد.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی اتاق تعاون ایران ماشاء اله عظیمی در مراسم افتتاحیه شانزدهمین نمایشگاه صنعت ساختمان که با حضور وزیر صنعت، تعدادی از نمایندگان مجلس و اعضای هیئت رئیسه اتاق تعاون ایران برگزار شد، با بیان اینکه 1235 شرکت داخلی و خارجی در شانزدهمین دوره از نمایشگاه بین المللی صنعت ساختمان حضور دارند، گفت: شرکت های خارجی در همه شرایط و در سال های سخت نیز در این نمایشگاه حضور موثر داشته اند.
وی با اشاره به اهمیت اقتصاد مسکن و ساختمان در رشد اقتصادی کشور، افزود: تاثیر اقتصاد مسکن را باید در حیات هزاران زوج جوان درکشور مشاهده کرد.
دبیر کل اتاق تعاون ایران با اشاره به اشتغالزایی بخش های مختلف اقتصاد، نقش مسکن و ساختمان را در این زمینه مورد تاکید قرار داد و گفت: صنعت ساختمان در بخش مسکونی 5/5 درصد و در بخش غیر مسکونی 5/7درصد شغل ایجاد می کند و به این ترتیب رقم اشتغالزایی آن به صورت مستقیم 12/2 درصد است.
وی با اشاره به سرانه اشتغال در مسکن، بیان داشت: سرانه اشتغال در مسکن 3 برابر کمتر از سایر بخش ها است.
عظیمی با بیان اینکه شانزدهیمن دوره از نمایشگاه صنعت ساختمان در حال برگزاری است، گفت: یازدهمین دوره است که اتاق تعاون ایران متولی برگزاری این نمایشگاه است و اتاق تعاون در دهه دوم برگزاری این نمایشگاه، به شرکت کنندگان داخلی و خارجی خدمات ارائه می کند.
این مقام مسئول در اتاق تعاون ایران تعاون را نه تنها تعاون را متولی اقتصاد تعاونی به عنوان یکی از بخش های اصالی اقتصاد دانست، بلکه بیان داشت: تعاون حلقه وصل بین همه بخش های اقتصادی اعم از خصوصی، تعاونی و دولتی است.
وی بر حمایت دولت و مجلس از ایجاد تحرک در صنعت ساختمان و و اتخاذ سیاست های تحرک بخش تاکید کرد و گفت: مجلس و دولت در این زمینه و به منظور گره گشایی از مشکلات، اقدامات خوبی انجام داده اند.
عظیمی با بیان اینکه نکته مهم ایجاد رونق در بخش مسکن و ساختمان است و مسکن در صورت رشد می تواند در کنار سایر بخش ها به رونق اقتصادی کمک کند، تاکید کرد: سیاست های اقتصادی دولت باید به سمت بخش غیر دولتی اقتصاد و بخش های تعاونی و خصوصی متمایل شود و در این زمینه اتخاذ سیاست های تحرک بخش در صنعت ساختمان بسیار حائز اهمیت است.
وی تامین مالی مناسب برای حمایت از این صنعت را ضروری دانست و بیان داشت: ورود بانک ها به این بخش در جهت حمایت های گسترده تر و برداشته شدن قیودات از ورود بانک ها وهم چنین پرداخت دیون پیمانکاران نیز بسیار اهمیت دارد.